ÇOKLU ZEKA YAKLAŞIMI

Bir yunusu 100 metre koşudaki başarısıyla değerlendiremezsiniz.
Son yıllarda tüm dünyada en etkili eğitim metotlarından biri Kabul edilen Çoklu Zeka Sistemi öğrencinin Mantıksal-Matematiksel, Sözel-Dilsel, Görsel-Uzmansal, Müziksel-Ritmik, Bedensel-Kinestetik, Sosyal, İçsel ve Doğacı zeka alanlarında mümkün olduğunca eş zamanlı gelişimini ve bu zeka alanlarının kullanılarak eğitimini gerektirir.
Akıllı Okullar Çoklu Zeka Sistemini uygulayarak öğrencilerimizin sekiz ayrı zeka türündeki gelişimlerini sağlamaya çalışıp, bu uygulamalar çerçevesinde tüm dersler bu teori göz önüne alınarak işlenmektedir.
Okulumuzda bir konu işlenirken, öğrenci o konu ile ilgili resim çizerek, hikaye anlatarak, beyin fırtınası yaparak, küçük dramalar oynayarak, şarkı söyleyerek ve bunları yaparken doğayı kullanarak öğrenmesi gerekenleri daha iyi öğrenir.