AKILLI ÇOCUKLAR EĞİTİM SİSTEMİ (AÇES)

Okullarımızda uyguladığımız ve Akıllı Okullar’ın patentli ürünü olan AKILLI ÇOCUKLAR EĞİTİM SİSTEMİ (Smart Children Education System) ile amacımız çağımızın gereksinimlerine uygun donanımılı bireyler yetiştirmektir. ACES anaokulundan üniversiteye kadar her düzeyde bireyin üstün olan zeka sınıfları üzerinde yoğunlaşarak, zayıf olduklarını da optimum ölçüde yükseltmeyi hedefler.
AÇES tüm eğitim ve öğretim müfredatımızın oluşturulmasında kullanılmıştır. Böylece öğrencilerin üst düzey düşünce becerileri kazanmaları ve kazanmış oldukları bu becerileri yaşam boyu uygulamaları hedeflenmiştir. Eğitim sistemimiz oluşturulurken bu bilinçle yaklaşılmış ve öğrencilerin zeka türlerinden hangilerinde daha üstünlerse bu alanlarda gelişmeleleri sağlanarak ileride hem sevdikleri mesleklere sahip olmaları hem de standartları yüksek bir yaşam sürmeleri amaçlanmıştır.