BILINGUAL / ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

Erken yaşta dil eğitiminin farkındalığı ile çocuklarımıza küçük yaşlarda yabancı dil becerileri kazandırılır.
Bilingual eğitim modelimiz, klasik yabancı dil eğitiminden farklıdır. Okullarımızda İngilizce,ders değil bir iletişim aracı olarak kullanılır. Günlük yaşantı içerisinde öğrencilerimiz, İngilizce öğretiminden sorumlu Eğitim Koçlarımızla iletişim kurarak dil öğrenimini içselleştirirler. Oyun, şarkı, flashcard ve teknoloji imkanlarıyla desteklenen derslerimizde, İngilizce öğrenimi kalıcı hale getirilir.
Akıllı Okullar olarak, İngilizce’yi bir ders olarak değil, hayatın olağan alkışı içinde, bir dil olarak öğretiyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz, ebeveynlerinden biri yabancı, biri Türk olan her çocuk gibi, 2 farklı dil konuşan öğretmeni olduğu için, İngilizce eğitimini bir ders olarak değil, günlük yaşantısının bir parçası olarak görür.