DRAMA VE EĞİTSEL OYUNLAR İLE KONUŞMA AĞIRLIKLI

Bireylere çevreleriyle ilgili doğrudan yaşantılar geçirme şansı veren drama tekniğinin önemi her geçen gün artmaktadır. Özellikle çocukların kendi yaşantıları yoluyla daha kolay ve kalıcı öğrendikleri düşünüldüğünde, dramanın diğer öğretim yöntemleri arasındaki yeri daha da belirginleşir. Çocuklar uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamlarında daha hızlı ve daha başarılı gelişim gösterirler. Drama, duygusal içeriği ve bedeni dile kazandırmayı amaçlar. Dramanın yabancı dilde kullanılma amaçlarının başında “anlam”ın üzerinde durmak gelir. Doğru yapıların öğretilmesi gerektiği yadsınamaz, ama önemli olan bunların başından itibaren anlamlı bir şekilde öğretilmesidir.