NEDEN AKILLI OKULAÇES
AÇES, Özel Akıllı Okullar patentli ürünü olan ‘’AKILLI ÇOCUKLAR EĞİTİM SİSTEMİ’nin’’ amacı çağımızın gereksinimlerine uygun donanımlı bireyler yetiştirmektir. AÇES anaokulundan üniversit- eye kadar her düzeyde bireyin üstün olan zeka sınıarı üzerinde yoğunlaşarak, zayıf oldukları alanları güçlendirmeyi hedeer.

PDR
PDR, Özel Akıllı Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Koordinatörlüğü, okullarımızda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemlerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

AOOS
AOOS, Akıllı Okul Otomasyon Sistemi öğrenci,veli,öğretmen ve kurum ile ilgili bütün süreçleri içeren bir LMS(leorming menage- ment sytstm)dir.Sistem öğrencimizin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içermektedir. Bu sistem sayesinde velilerimiz öğrencimizin her aşamadaki gelişimini takip imkanı edinmektedir.

3T ( Temel - Teknik ve Teknolojik Eğitim )
Akıllı Okullar PDR bünyesinde öğrencilerine 3T modeli ile gelişme olanağı sağlar. Temel, Teknik ve Teknolojik alanlarda gelişim imkanı yakalayan Özel Akıllı Okul öğrencilerinin daha yaratıcı, üretken, çalışkan ve sorumluluk sahibi olarak topluma kazandırılmaları amaçlanmıştır.

AFTERSCHOOL
After School, Akıllı Okullar benzerlerinin dışında ilk defa 2015- 2016 eğitim öğretim sezonunda öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri ve akademik gelişimlerinin hızlandırılabilmesi amacıyla Afterschool programını oluşturmuştur. Afterschool programı Özel Akıllı Okullarda cumartesi günleri uygulanmaktadır.